Xây dựng "hệ điều hành hạnh phúc", doanh nghiệp phát triển bền vững

16:02 | 22/06/2023 | 4.053 lượt xem

Nếu nhân viên hạnh phúc, lãnh đạo hạnh phúc và cùng xây dựng một "hệ điều hành hạnh phúc" thì nhân viên sẽ gắn bó lâu dài, cảm thấy đây là nơi bình yên để có thể sống, làm việc, cống hiến hết mình vì nó. Đây chính là bí quyết đặc biệt nhất để tạo nên lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp phát triển...

Chi tiết...