Biến bước chân thành điện sạch

16:44 | 31/01/2024 | 2.887 lượt xem

Lượng điện tạo ra từ dự án Stepnergy góp phần hưởng ứng chuyển dịch năng lượng, giảm phát thải carbon, tiết kiệm chi phí sử dụng điện.

Chi tiết...


Việt Nam thuộc top 5 nước đạt ngưỡng giảm phát thải carbon

15:50 | 22/01/2024 | 3.837 lượt xem

Việt Nam nằm trong số ít các nước đạt được ngưỡng giảm phát thải carbon đề ra trong mục tiêu Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC). Trong khi đó, hầu hết các nước khác có khoảng cách lớn giữa tham vọng và hiệu suất thực tế.

Chi tiết...