Ban quản lý Dự án các công trình điện miền Bắc: Gỡ khó giải phóng mặt bằng

  • 07/03/2017

Xác định công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) là yếu tố quyết định đến tiến độ, chất lượng dự án, nên Ban quản lý Dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) đã chú trọng tìm mọi giải pháp xử lý vấn đề này.

Chi tiết...