EVN hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

15:20 | 15/07/2017 | 16.415 lượt xem

700 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 10 gia đình chính sách được ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, đại diện trao tặng tại Hà Nội, ngày 15/7.

Chi tiết...


EVN hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

15:20 | 15/07/2017 | 16.415 lượt xem

700 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 10 gia đình chính sách được ông Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, đại diện trao tặng tại Hà Nội, ngày 15/7.

Chi tiết...