Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) tiếp tục được lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân

22:25 | 12/04/2024 | 3.982 lượt xem

Với 367 ý kiến góp ý vào Dự thảo 2 Luật Điện lực sửa đổi, Bộ Công Thương tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân để hoàn thiện trình Bộ Tư pháp thẩm định.

Chi tiết...


Thông tin thêm về cơ chế tài chính trong dự thảo Quyết định 24 về giá điện bình quân

09:47 | 05/09/2023 | 6.058 lượt xem

Trước ý kiến về cơ chế xử lý tài chính cho ngành điện, Cục Điều tiết Điện lực - Bộ Công Thương đã có thông tin làm rõ.

Chi tiết...