Quảng Nam: Ánh sáng nơi 'đỉnh trời'

09:30 | 08/03/2022 | 3.378 lượt xem

Sau gần 50 năm, đỉnh trời Phước Lộc (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) mới được hòa vào lưới điện quốc gia. Ánh sáng đã đi tới những bản làng xa nhất…

Chi tiết...