Ông Lê Phụng Hào - Chủ tịch Global AAA Consulting: "Làm doanh nghiệp, muốn đi xa phải đam mê cống hiến"

14:18 | 03/07/2023 | 3.886 lượt xem

Ông Lê Phụng Hào - Chủ tịch Global AAA Consulting (một chuyên gia tư vấn đào tạo về chiến lược, tư vấn quản trị điều hành, tái cấu trúc và M&A) cho rằng, thách thức đối với doanh nghiệp xuất phát quy mô nhỏ không chỉ phát triển với tốc độ nhanh mà còn phải có chiến lược phát triển bền vững. Nhanh là...

Chi tiết...