Đẩy nhanh tiến độ các công trình điện: Cần cơ chế đặc thù

  • 01/12/2016

Trước nguy cơ các dự án nguồn và lưới điện chậm tiến độ, nhất là khu vực phía Nam, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan khẩn trương xây dựng cơ chế đặc thù cho các dự án điện.

Chi tiết...