Hai người thợ điện dũng cảm cứu người bị nạn

17:51 | 10/05/2021 | 3.953 lượt xem

Cùng trong ngày 9/5, anh Nguyễn Trung Quyết (công nhân Điện lực Hiệp Hòa, Công ty Điện lực Bắc Giang) và anh Nguyễn Trọng Tân (công nhân Điện lực Từ Sơn, Công ty Điện lực Bắc Ninh) đã nhanh trí, dũng cảm cứu được 5 người gặp nạn.

Chi tiết...