Hội đồng thành viên EVN bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc

11:05 | 16/07/2019 | 21.108 lượt xem

Ngày 15/7/2019, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ký các quyết định về việc bổ nhiệm các chức danh: Thành viên HĐTV, Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC). Các quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 16/7/2019.

Chi tiết...