Cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng từ 46 ngày xuống 35 ngày: Có khả thi?

  • 05/05/2017

Theo chỉ đạo của Chính phủ, năm 2017, thời gian tiếp cận điện năng của Việt Nam phải tiếp tục giảm từ 46 ngày (năm 2016) xuống còn 35 ngày. Với thực trạng là dư địa cải cách ngày càng hẹp thì đây thực sự là "bài toán khó".

Chi tiết...