Đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia bằng cách nào?

09:21 | 22/06/2017 | 14.559 lượt xem

Đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia một cách bền vững là yêu cầu sống còn đối với một quốc gia trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; song cũng có rất nhiều mâu thuẫn, nhiều thách thức đặt ra đối với cơ quan quản lý nhà nước cũng như các doanh nghiệp và người dân. PV TCĐL ghi lại ý kiến của một số...

Chi tiết...