Những yếu tố cơ bản làm nên sức mạnh trong văn hóa tổ chức

09:49 | 03/04/2023 | 5.193 lượt xem

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là câu chuyện được rất nhiều tổ chức lưu tâm, đầu tư trong thời gian gần đây. Nếu nói các chế độ đãi ngộ là thước đo "cứng" để níu giữ nhân sự, thì văn hóa tổ chức là sợi dây "mềm" giúp buộc khá chặt những nhân sự có tầm.

Chi tiết...