“Lính truyền tải” Hà Tĩnh ứng trực 24/24 giữ an toàn trục "xương sống" 500kV

08:05 | 25/06/2023 | 4.322 lượt xem

Nếu trước đây công suất truyền tải cao trên tuyến đường dây 500kV Bắc - Nam chỉ từ 2.000 - 2.200MW, thì thời gian vừa qua phải thường xuyên tải ở mức 2.500 - 2.600MW, thậm chí đã có thời điểm tải cao lên tới 2.800MW - mức tới hạn của hệ thống. Vì vậy, CBCNV Truyền tải điện Hà Tĩnh, những người quản...

Chi tiết...