Hộ nuôi tôm ở Sóc Trăng được hỗ trợ tiết kiệm điện

  • 12/06/2017

Năm 2017, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) dành 1,4 tỷ đồng triển khai thí điểm chương trình hỗ trợ tiết kiệm điện cho các hộ nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, bước đầu mang lại hiệu quả.

Chi tiết...