Quản lý nhân sự đa thế hệ: Linh động để tối ưu sự đa dạng

15:10 | 23/10/2023 | 4.036 lượt xem

Hầu hết doanh nghiệp hiện nay đều không hề dễ dàng khi phải quản lý lực lượng lao động gồm nhiều thế hệ, từ những người lớp cũ (mà theo thuật ngữ xã hội học gọi là Baby Boomers), đến thế hệ trung niên (gen X), thế hệ năng động (gen Y) và cả thế hệ trẻ (gen Z). Tuy nhiên, nếu tìm ra giải pháp...

Chi tiết...


Tối ưu với “cây vấn đề”

14:09 | 21/07/2023 | 3.843 lượt xem

Nếu muốn trình bày ý tưởng với người khác một cách mạch lạc hoặc tăng hiệu quả của việc ra quyết định, hãy sử dụng công cụ “cây vấn đề” (Issue Tree) của McKinsey.

Chi tiết...