Thủy điện Buôn Tua Srah cắt cơn lũ hơn 700 m3/giây ở sông Krông Nô

11:09 | 02/08/2023 | 5.197 lượt xem

Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah vừa cắt một cơn lũ với đỉnh hơn 700 m3/giây.

Chi tiết...