Nét đẹp thầm lặng của người thợ điện

09:34 | 15/06/2023 | 4.688 lượt xem

Với đặc thù luôn phải đảm bảo nguồn điện vận hành an toàn, phục vụ cho hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội của nhân dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, công việc của những người thợ điện được thực hiện bất kỳ vào thời gian nào kể cả lúc nửa đêm, khi người dân đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Chi tiết...