Tình hình hoạt động tháng 10 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 11/2023

19:17 | 08/11/2023 | 7.717 lượt xem

Trong tháng 10 năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Đặc biệt, EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và chủ động ứng phó với các đợt mưa lớn gây ngập lụt diện rộng tại miền Trung.

Chi tiết...


Tình hình hoạt động tháng 10 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 11/2023

19:17 | 08/11/2023 | 7.717 lượt xem

Trong tháng 10 năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Đặc biệt, EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và chủ động ứng phó với các đợt mưa lớn gây ngập lụt diện rộng tại miền Trung.

Chi tiết...


Tiếp tục xuất hiện trang web giả mạo thương hiệu EVN

14:38 | 19/09/2023 | 5.267 lượt xem

Gần đây trên mạng internet tiếp tục xuất hiện trang web giả mạo thương hiệu, nhãn hiệu EVN có địa chỉ: http://quydautunoiboevn.com.

Chi tiết...