Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã cung ứng 300 tỷ kWh điện cho đất nước

17:03 | 02/11/2020 | 5.925 lượt xem

8h00 ngày 02/11, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ (thuộc Tổng công ty Phát điện 3) đã phát sản lượng điện thứ 300 tỷ kWh lên hệ thống điện quốc gia. Đây là đơn vị phát điện đầu tiên ở Việt Nam đạt được mốc son này.

Chi tiết...