PC Tây Ninh tặng 8 máy phát điện cho các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

10:04 | 30/06/2021 | 5.404 lượt xem

Vừa qua, đoàn công tác Công ty Điện lực Tây Ninh (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam) đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng một số thiết điện cho các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyên Tân Biên và Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, tỉnh Tây Ninh.

Chi tiết...


PC Tây Ninh tặng 8 máy phát điện cho các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

10:04 | 30/06/2021 | 5.404 lượt xem

Vừa qua, đoàn công tác Công ty Điện lực Tây Ninh (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam) đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng một số thiết điện cho các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyên Tân Biên và Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, tỉnh Tây Ninh.

Chi tiết...


Tây Ninh khởi sắc nhờ… điện

10:25 | 17/09/2019 | 6.566 lượt xem

Ở Tây Ninh, điện đã đến với những vùng xa xôi, hẻo lánh, vùng biên giới phía Tây, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Chi tiết...