Tổ máy 1 Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1 hòa lưới thành công

  • 23/05/2017

Tổ máy đầu tiên của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1 đã phát điện hòa lưới thành công vào hệ thống điện quốc gia lúc 18h00 ngày 23/5.

Chi tiết...