Diễn tập thành công phương án khởi động đen Nhà máy Thủy điện Sơn La và khôi phục hệ thống điện quốc gia

22:08 | 06/05/2023 | 4.359 lượt xem

Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Phương án khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia năm 2023 tại Quyết định số 140/QĐ-EVN ngày 20/02/2023. Sáng 5/5, Công ty Thủy điện Sơn La tổ chức diễn tập phương án khởi động đen khôi phục mảng A1.2 tại Nhà máy Thủy điện Sơn La theo đúng kế hoạch, thời...

Chi tiết...


Nhà máy Thủy điện Sơn La đạt sản lượng 100 tỷ kWh

18:23 | 22/04/2023 | 5.439 lượt xem

Lúc 4h15 ngày 21/4, Nhà máy Thủy điện Sơn La cán mốc sản lượng 100 tỷ kWh phát lên lưới điện quốc gia, góp phần quan trọng cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chi tiết...