Nghiên cứu khoa học: Khoảng thời gian trong ngày làm việc dễ mắc lỗi nhất, biết mà tránh!

15:45 | 23/10/2023 | 3.647 lượt xem

Không giống như các nghiên cứu khác kiểm tra năng suất của người lao động, nghiên cứu này không dựa vào tự đánh giá của nhân viên hay phản hồi của người quản lý. Thay vào đó, các nhà nghiên cứu đã theo dõi các chỉ số sử dụng máy tính như tốc độ đánh máy, hoạt động của chuột và lỗi đánh máy.

Chi tiết...