Ý nghĩa Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

10:42 | 11/10/2023 | 3.851 lượt xem

Ngày 13/10 hàng năm trở thành Ngày Doanh nhân Việt Nam kể từ năm 2004 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nhằm khuyến khích và tôn vinh vai trò quan trọng của đội ngũ doanh nhân vì những cống hiến, đóng góp cho phát triển đất nước.

Chi tiết...