Đóng điện công trình Đường dây 110kV đấu nối LSP Long Sơn cấp điện cho dự án hóa dầu miền Nam

17:16 | 30/03/2023 | 4.891 lượt xem

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa đóng điện và đưa vào vận hành công trình Đường dây 110kV đấu nối LSP Long Sơn cấp điện cho dự án hóa dầu miền Nam.

Chi tiết...