Thành công với mô hình 8 bước của Kotter

16:04 | 19/07/2023 | 9.167 lượt xem

Khuynh hướng chung của con người là kháng cự sự thay đổi, ngay cả khi nó mang đến lợi ích. Vậy làm thế nào cải thiện tỷ lệ thành công của những sự thay đổi trong doanh nghiệp (DN)?

Chi tiết...