Đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống và giám sát rủi ro theo tiêu chuẩn ISO

09:31 | 30/05/2023 | 3.689 lượt xem

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá hệ thống và giám sát rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) phối hợp với Công ty TNHH DNV Business Assurance Việt Nam tổ chức, từ ngày 22-25/5/2023. Lớp có gần 40 học viên là cán bộ phụ trách ISO của Công ty...

Chi tiết...