GIZ chia sẻ về kinh nghiệm ứng dụng công nghệ truyền tải điện một chiều - HVDC

14:12 | 17/11/2023 | 3.285 lượt xem

Ngày 16/11, tại Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) phối hợp với Tổ chức hợp tác phát triển Đức tại Việt Nam (GIZ Việt Nam) tổ chức Hội thảo kỹ thuật chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ truyền tải điện một chiều cao áp - HVDC.

Chi tiết...