EVN xây dựng nền tảng EVNSOLAR

  • 28/04/2020

Đây là nhiệm vụ Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao Tổng công ty Điện lực miền Nam triển khai, với mục tiêu thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) trên cả nước.

Chi tiết...


EVN xây dựng nền tảng EVNSOLAR

  • 28/04/2020

Đây là nhiệm vụ Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao Tổng công ty Điện lực miền Nam triển khai, với mục tiêu thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) trên cả nước.

Chi tiết...