Ứng dụng công nghệ 3D và thực tế hỗn hợp tại Thuỷ điện Thác Mơ

16:59 | 24/10/2021 | 10.651 lượt xem

Những bản vẽ trên giấy dần bị thay thế. Công nhân, kỹ sư cũng không cần "chờ đợi" đến kỳ sửa chữa lớn mới được tiếp xúc các chi tiết thực tế của thiết bị. Giờ đây, việc học tập, nghiên cứu tại Công ty CP Thủy điện Thác Mơ đang diễn ra với phương thức rất mới!

Chi tiết...