Điện mùa khô: Nhiều giải pháp ứng phó với các tình huống bất thường

  • 24/05/2017

Hệ thống điện quốc gia đang bước vào giai đoạn vận hành khó khăn của các tháng cao điểm mùa khô (thường kéo dài từ tháng 4 đến hết tháng 6). Dự báo phụ tải hệ thống điện quốc gia trong quý 2 này vào khoảng 52,2 tỷ kWh, với mức tăng trưởng 9,5% so với cùng kỳ năm trước.

Chi tiết...