EVNGENCO 3 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

16:02 | 15/06/2023 | 4.259 lượt xem

Ngày 15/6, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO 3), mã chứng khoán PGV, tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chi tiết...