Hệ thống điều khiển từ xa là thành tựu chuyển đổi số thành công tại DHD

15:56 | 11/05/2021 | 5.262 lượt xem

Thay vì phải sử dụng hàng chục người như trước đây, bây giờ, mỗi ca trực chỉ cần 2 - 3 người. Đó là hiệu quả thiết thực trong việc ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất mà Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DHD) đã làm được kể từ khi Trung tâm Điều khiển xa (OCC) vào hoạt...

Chi tiết...


Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi ủng hộ gần 400 triệu đồng phòng, chống dịch COVID-19

15:00 | 09/04/2020 | 6.009 lượt xem

Hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (DHD) đã tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 với tổng số tiền 394 triệu đồng.

Chi tiết...


DHD nhận Bằng khen vì thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước

13:00 | 01/11/2019 | 6.129 lượt xem

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức Hội nghị tuyên dương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2018. Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DHD) vinh dự được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Chi tiết...