Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của ĐHĐ

17:54 | 29/04/2023 | 4.376 lượt xem

Ngày 27/4 tại thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chi tiết...


Cụm thuỷ điện Đa Nhim - Sông Pha đạt mốc sản lượng 50 tỷ kWh

15:20 | 28/03/2023 | 4.219 lượt xem

Cụm thuỷ điện Đa Nhim - Sông Pha (do Công ty CP Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi quản lý) đạt mốc sản lượng 50 tỷ kWh vào lúc 15h30 ngày 25/3/2023.

Chi tiết...


Hệ thống điều khiển từ xa là thành tựu chuyển đổi số thành công tại DHD

15:56 | 11/05/2021 | 5.811 lượt xem

Thay vì phải sử dụng hàng chục người như trước đây, bây giờ, mỗi ca trực chỉ cần 2 - 3 người. Đó là hiệu quả thiết thực trong việc ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất mà Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DHD) đã làm được kể từ khi Trung tâm Điều khiển xa (OCC) vào hoạt...

Chi tiết...


Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi ủng hộ gần 400 triệu đồng phòng, chống dịch COVID-19

15:00 | 09/04/2020 | 6.375 lượt xem

Hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (DHD) đã tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 với tổng số tiền 394 triệu đồng.

Chi tiết...


DHD nhận Bằng khen vì thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước

13:00 | 01/11/2019 | 6.518 lượt xem

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức Hội nghị tuyên dương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2018. Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DHD) vinh dự được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Chi tiết...