Công ty Truyền tải điện 1: Nhiều dự án trọng điểm sớm về đích

10:14 | 04/01/2017 | 9.462 lượt xem

Năm 2016, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã hoàn thành sớm và đúng tiến độ nhiều dự án đầu tư trọng điểm của Ngành, cũng như nâng cao năng lực quản lý, bảo đảm cho lưới điện truyền tải vận hành liên tục.

Chi tiết...