Vina Paper vận hành tối ưu, giảm tiêu hao năng lượng

15:23 | 18/07/2023 | 3.479 lượt xem

Việc áp dụng đồng bộ các giải pháp về quản lý, sáng kiến cải tiến, đầu tư công nghệ kỹ thuật mới đã giúp Công ty TNHH MTV Vina Paper giảm năng lượng tiêu hao từ 13,259.2 MJ/ tấn sản phẩm (năm 2020) xuống còn 11,534.4 MJ/ tấn sản phẩm (năm 2022).

Chi tiết...