Hà Nội bảo đảm an toàn hành lang lưới điện cao áp

10:31 | 28/08/2018 | 530.624 lượt xem

Những năm gần đây, Công ty Lưới điện Cao thế TP Hà Nội thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã áp dụng nhiều giải pháp trong quản lý vận hành, nhờ đó đơn vị giảm rất nhiều sự cố lưới điện, bảo đảm cung cấp điện ổn định cho người dân.

Chi tiết...