Nhà máy Thuỷ điện Sông Bung 4 hưởng ứng chủ đề năm 2023 của EVN

10:55 | 24/05/2023 | 4.183 lượt xem

Nhà máy Thuỷ điện Sông Bung 4 hưởng ứng chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Chi tiết...


Infographic: EVN thực hiện chủ đề năm 2023 'Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí'

10:47 | 10/04/2023 | 7.606 lượt xem

Trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, EVN triển khai chủ đề năm 2023 "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" là thiết thực và phù hợp.

Chi tiết...