Chính phủ phê duyệt Quyết định quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân

09:23 | 27/03/2024 | 10.506 lượt xem

Ngày 26/3/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành Quyết định số 05/2024/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

Chi tiết...


Chính phủ phê duyệt Quyết định quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân

09:23 | 27/03/2024 | 10.506 lượt xem

Ngày 26/3/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành Quyết định số 05/2024/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

Chi tiết...