Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia phải gắn chặt với chiến lược đô thị hóa

10:23 | 24/09/2019 | 6.902 lượt xem

Đó là ý kiến của PGS.TS.KTS Nguyễn Hồng Thục – Viện Nghiên cứu Định cư và Năng lượng bền vững trong cuộc trao đổi với evn.com.vn xoay quanh vấn đề sử dụng năng lượng trong quá trình đô thị hóa ở Việt Nam.

Chi tiết...