Thông báo về việc sử dụng logo và huy hiệu của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

16:45 | 22/08/2023 | 3.914 lượt xem

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (gọi tắt là Ủy ban) có Thông báo số 55/TB-UBQLV ngày 21/8/2023 giới thiệu về Bộ hướng dẫn sử dụng logo và huy hiệu của Ủy ban để triển khai ứng dụng trên các sản phẩm, tài liệu phục vụ các hoạt động của Ủy ban và lãnh đạo Ủy ban.

Chi tiết...


EVN được biểu dương tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

18:31 | 11/01/2021 | 3.016 lượt xem

Chiều 11/1, tại Hà Nội, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Uỷ ban và các Tập đoàn, Tổng công ty do Uỷ ban làm đại diện chủ sở hữu nhà nước. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình dự và chỉ...

Chi tiết...