EVNNPT: Sản lượng điện truyền tải đạt 107,42 tỷ kWh trong nửa đầu năm 2023

10:27 | 07/07/2023 | 3.919 lượt xem

6 tháng đầu năm dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, công tác vận hành lưới điện truyền tải hết sức căng thẳng để đảm bảo cung cấp điện trong các đợt nắng nóng cao điểm, nhưng Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã nỗ lực, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 

Chi tiết...