Tỉnh Bắc Ninh gửi thư cảm ơn EVN đã ủng hộ 500 triệu đồng phòng chống dịch COVID-19

Tỉnh ủy-HĐND-UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh bày tỏ sự cảm ơn chân thành sâu sắc dến với Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã kịp thời ủng hộ 500 triệu đồng để chung tay phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thời gian qua.

 


  • 11/06/2021 08:17
  • Ban Truyền thông EVN
  • 11424