Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 4/6/2023

* Công suất lớn nhất trong ngày: 33120,4MW (lúc 0h30)
* Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 740 triệu kWh
* Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:
- Thủy điện: 90,9 triệu kWh
- Nhiệt điện than: 456,6 triệu kWh
- Tuabin khí (Gas + dầu DO): 90,4 triệu kWh
- Nhiệt điện dầu: 1,8 triệu kWh
- Điện mặt trời: 65,4: triệu kWh
- Điện gió: 19,1 triệu kWh
- Nhập khẩu điện: 13,9 triệu kWh
- Loại khác: 1,9 triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều - tối

Toàn quốc

32553

32014

Thủy điện

2474

6339

Nhiệt điện than

16491

19948

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

1962    

4556

Nhiệt điện dầu

66

66

Điện gió

769

342

ĐMT trang trại

5416

 

ĐMT mái nhà

4919

 

Nhập khẩu điện

379

683

Khác (Sinh khối, Diesel…)

77

80

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia:

https://www.nldc.evn.vn/FullNewsg/100/Thong-tin-thi-truong-dien/default.aspx


  • 05/06/2023 10:23
  • Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
  • 5373