Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 18/6/2023

Công suất lớn nhất trong ngày: 32 682,1 MW (lúc 14h30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 722,9 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện

103,1

triệu kWh

- Nhiệt điện than

423,4

triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + dầu DO)

74,2

triệu kWh

- Nhiệt điện dầu

 

triệu kWh

- Điện mặt trời

80,7

triệu kWh

- Điện gió

26,5

triệu kWh

- Nhập khẩu điện

13,1

triệu kWh

- Loại khác

1,9

triệu kWh

 

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG (MW)

Mục

Khi phụ tải vào thấp điểm trưa

Khi phụ tải vào cao điểm chiều-tối

Toàn Quốc

31 013

31 948

Thủy điện

1 757

7 651

Nhiệt điện than

16 114

17 999

Tuabin khí (Gas + Dầu DO)

1 492

4 048

Nhiệt điện dầu

 

 

Điện gió

974

1 355

ĐMT trang trại

4 854

 

ĐMT mái nhà

5 492

 

Nhập khẩu điện

249

813

Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …)

81

82

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/FullNewsg/100/Thong-tin-thi-truong-dien/default.aspx


  • 19/06/2023 11:00
  • Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
  • 3858