Thăm Thủy điện Ialy

Ảnh minh họa

Đến thăm Tây Nguyên đại ngàn

Thăm nhà máy điện muôn vàn mến yêu

Ialy một buổi chiều

Dòng Sê san đó mang nhiều ước mơ

Bao đời chảy giữa rừng thơ

Lệ rơi, rơi mãi... đợi chờ người ơi!

Nhớ em anh đã tới nơi

Ngăn sông, đắp đập đáp lời thiết tha

Xây nhà máy điện của ta

Từ dòng nước mắt làm ra bạc vàng

Không còn nước mắt chứa chan

Cùng nhau sánh bước sẵn sàng vươn xa

Thành dòng điện sáng mỗi nhà

Giúp đời tươi đẹp tình ta càng nồng!

Ngăn hồ nước rộng mênh mông

Ialy đó tạo dòng điện năng.

(Dựa trên truyền thuyết tình yêu về dòng thác Ialy huyền thoại)

 


  • 18/10/2023 04:19
  • Ngọc Nữ
  • 3784