Nhớ ơn Đảng, ơn Bác

Bác Hồ về thăm Nhà máy Điện Yên Phụ và Nhà máy Đèn Bờ Hồ ngày 21/12/1954. Nguồn ảnh tư liệu.

Nhớ ngày Bác đến thăm con

Anh em ngành Điện mãi còn khắc ghi.

Gian nan con có quản chi

Trèo non, lội suối chân đi khắp miền.

Tấm lòng son sắt trung kiên

Nghe theo Đảng, Bác con quên nhọc nhằn.

Những điều xưa Bác băn khoăn

Cho dân có điện làm ăn thuận hòa.

Bác ơi! ngày đó đâu xa

Dưới dòng thác nước điện hòa reo vang.

Anh em ngành Điện áo cam

Cùng nhau gắng sức gian nan chẳng nề.

Khắp nơi dòng điện đổ về

Nhờ ơn Đảng, Bác làng quê sáng ngời.


  • 19/05/2023 10:39
  • Nguyễn Huệ - PC Bắc Kạn
  • 3934