Tăng công suất Trạm biến áp 220 kV Tây Ninh

Thông tin từ Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB), công trình lắp máy biến áp thứ 2 tại Trạm biến áp 220 kV Tây Ninh (phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) đã hoàn thành, nâng tổng công suất Trạm lên 2 x 250 MVA.

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư với tổng giá trị hơn 76 tỷ đồng. 

Công trình lắp đặt 1 máy biến áp 220/110/22 kV – 250 MVA; 1 ngăn lộ tổng 110 kV và 220 kV; bổ sung phần điều khiển, rơ le bảo vệ cho MBA mới.

Với việc công suất TBA 220 kV Tây Ninh được tăng lên gấp đôi sẽ đáp ứng được nhu cầu điện năng cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Tây Ninh và khu vực lân cận; cũng như liên kết lưới điện 220/110kV trong khu vực, giảm tổn thất điện năng, nâng cao tính ổn định, tin cậy cho hệ thống điện.


  • 29/12/2017 03:23
  • Huyền Thương