TP Hải Phòng phê duyệt chủ trương đầu tư và nhà đầu tư Trạm biến áp 500kV Hải Phòng

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 2388 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Trạm biến áp 500kV Hải Phòng.

Theo quyết định nêu trên, nhà đầu tư được UBND TP Hải Phòng chấp thuận là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Diện tích đất dự kiến sử dụng xây dựng trạm biến áp khoảng 4,6ha. Công suất thiết kế 1.800MVA. Trạm biến áp 500kV Hải Phòng được thiết kế gồm máy biến áp, giàn thanh cái và thiết bị phân phối phía 500kV, 220kV và 35kV được bố trí ngoài trời.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 617,2 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP Hải Phòng. Tiến độ thực hiện dự kiến khởi công tháng 9/2025, hoàn thiện việc thi công và đóng điện tháng 12/2026.

Mục tiêu của dự án nhằm tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu phụ tải khu vực TP Hải Phòng; Tăng cường liên kết hệ thống điện khu vực, nâng cao độ an toàn, tin cậy và ổn định khi vận hành hệ thống điện khu vực và quốc gia; Giảm tổn thất công suất, tổn thất điện năng trong hệ thống điện, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của EVN.

Theo đó, EVNNPT có trách nhiệm triển khai dự án theo đúng quy hoạch, tiến độ được chấp thuận; Có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, quy hoạch, điện lực, quản lý và sử dụng vốn Nhà nước, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, quốc phòng - an ninh, thuế, pháp luật có liên quan.

Đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện theo đúng mục tiêu, quy mô, tiến độ được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Hoàn thành thủ tục bảo đảm thực hiện dự án sau khi được UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư. Chủ động liên hệ với Cục Thuế TP Hải Phòng để được hướng dẫn, xác định ưu đãi theo quy định pháp luật hiện hành.

Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện dự án đầu tư; Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định của pháp luật.

Các sở, ngành, địa phương liên quan của TP Hải Phòng có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành và theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện các trách nhiệm được quy định tại quyết định này; Thực hiện quản lý Nhà nước và giám sát, đánh giá đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật chuyên ngành.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, yêu cầu trình UBND thành phố xem xét, quyết định cho thuê đất sau khi nhà đầu tư đã hoàn thành thủ tục bảo đảm thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai và không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án trong trường hợp nhà đầu tư không thực hiện bảo đảm thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Link gốc