Rút ngắn 2 ngày thời gian lấy nước đổ ải vụ Đông Xuân đợt 1

Cục trưởng Cục Thủy lợi vừa có Công điện số 02//CĐ-TL-QLVH ngày 26/1/2024, về việc rút ngắn thời gian lấy nước đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2023 - 2024, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

Công điện gửi Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình; Giám đốc các đơn vị quản lý hệ thống thủy lợi liên tỉnh: Bắc Đuống, Bắc Hưng Hải, Sông Nhuệ, Bắc Nam Hà.

Công điện nêu rõ, thực hiện Thông báo số 8128/TB-BNN-TL ngày 10/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đợt 1 lấy nước đã bắt đầu từ 0 giờ 00’ ngày 23/01/2024. Dòng chảy bổ sung về hạ du từ các hồ chứa thủy điện cơ bản đã tạo điều kiện thuận lợi để các công trình thủy lợi vận hành lấy nước. Diện tích có nước toàn khu vực tính đến 15 giờ ngày 25/01 đã đạt 62,7%.

Tính đến 15 giờ ngày 25/1/2024, diện tích có nước đã đạt 62,7% - Ảnh: Minh Thanh

Trên cơ sở tiến độ lấy nước, kết quả kiểm tra thực tế, ý kiến của các cơ quan chuyên môn và trao đổi với lãnh đạo UBND/Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn một số tỉnh, thành phố để giảm thiểu lượng xả từ các hồ chứa thủy điện, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo cắt giảm 02 ngày thời gian lấy nước đợt 1. Theo đó, đợt 1 sẽ kết thúc lúc 24 giờ 00 ngày 28/01/2024.

Để đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ gieo cấy, Cục trưởng Cục Thủy lợi yêu cầu giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố; giám đốc các đơn vị quản lý, khai thác hệ thống thủy lợi liên tỉnh chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị có liên quan tranh thủ thời gian còn lại tăng cường vận hành tối đa các công trình thủy lợi để đẩy nhanh tiến độ lấy nước cho các diện tích gieo cấy phụ thuộc nguồn nước điều tiết bổ sung từ các hồ chứa thủy điện. Các địa phương có diện tích đủ nước cao phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác lấy nước trong đợt này.

Trong thời gian trước đợt 2 lấy nước, tiếp tục vận hành công trình thủy lợi để lấy nước khi điều kiện nguồn nước cho phép. Các địa phương có tỷ lệ lấy nước cao vẫn tiếp tục lấy và tích trữ nước trong hệ thống kênh mương để dành cho giai đoạn tưới dưỡng.

Truyên truyền, vận động người dân phối hợp với các đơn vị khai thác công trình thủy lợi lấy nước lên ruộng, giữ nước chặt chẽ, sớm tổ chức làm đất và gieo cấy trong khung thời vụ đã được khuyến cáo để tránh gây thất thoát, lãng phí nước.

Xem chi tiết văn bản tại đây


  • 26/01/2024 11:27
  • Minh Tâm
  • 3694